Kompetansedager for kommunale barnehager

Vår 2024
Tirsdag 2. januar
Tirsdag 21. mai
Høst 2024
Fredag 6. september
Torsdag 3. oktober og Fredag 4. oktober
Vår 2025
Torsdag 2. januar
Mandag 19. mai