Planlegging/Kompetansedager barnehagene 2019:
6. september
10.-11. oktober (kompetanseuke, felles med skolen)

Planlegging/Kompetansedager barnehagene 2020:
2. januar (felles med skolen)
22. mai (felles med skolen)