Kompetansedager for kommunale barnehager

Vår 2023
Mandag 2. januar
Tirsdag 30. mai
Høst 2023
Fredag 1. september
Mandag 9. oktober og tirsdag 10. oktober
Vår 2024
Tirsdag 2. januar 
Tirsdag 21. mai