I hovedsak tilbyr Scenekunst i Nordland regihjelp. Det vil si at man får hjelp til å legge kunstnerisk konsept på forestillingen, instruksjon av aktører, og ellers tett oppfølging av produksjonen. Scenekunst i Nordland tar ikke på seg produsentansvar, og det er viktig at forestillingen således har et tydelig eierskap. SiN er også ofte konsulenter til en del av de produksjonsmessige arbeidsoppgavene de ikke dekker selv, og gir veiledning til en fornuftig arbeidsstruktur. Det er også mulig å bare søke om slik konsulenthjelp.

Les mer om ordningen her.

Fristen for å søke prosjekter inn til Sceneinstruktørordninga for våren 2022 er 1. desember.

NB! I år benyttes et nytt digitalt søknadsskjema.