Alstahaug kommune har gjort informasjon om reguleringsplaner tilgjengelig på vår hjemmeside.