Kom med innspill innen 8. mars 2024

Her kan du sende dine innspill

Merk ditt innspill med Innspill til kommuneplanens samfunnsdel.

Du kan også sende innspill per post til Alstahaug kommune, Strandgt. 52, 8805 Sandnessjøen, eller på e-post: post@alstahaug.kommune.no
 

Hva er på høring? 

Høringsdokumenter er tilgjengelig digitalt. I tillegg er dokumentene tilgjengelig i utskrevet format på Kulturbadet Bibliotek.