På grunn av teleløsning blir Botnveien stengt for gjennomkjøring fra 20. april og inntil videre. Veistrekning dette gjelder er mellom Høgåsveien og FV 148.

 

Kommunalteknisk sektor