Dersom du tester positivt på en koronatest

Alle som tester positivt på en koronatest (får påvist korona), både hjemmetester og pcr-tester, skal i isolasjon. Dette innbefatter å holde avstand til alle rundt deg og ikke forlate eget hjem.

  • Personer som blir smittet av covid-19 og ikke har symptomer, skal isolere seg i seks døgn beregnet fra tidspunktet positiv koronatest ble avlagt.
  • Personer som blir smittet av covid-19 og har symptomer, skal isolere seg i minimum seks døgn beregnet fra tidspunktet symptomene startet. Man må ha vært feberfri i minst 24 timer uten å bruke febernedsettende medisin før isolasjonen kan oppheves.

Det er ikke nødvendig med ny test etter at isolasjonstiden er ferdig. Etter smitte vil koronatester, fordi de er så sensitive, kunne være positive i flere dager/uker, uten at man er syk eller smittsom.

Tester du positivt på en hurtigtest/hjemmetest, skal dette meldes inn i det kommunale systemet via kommunens hjemmeside på www.alstahaug.kommune.no. Følg linken som ligger på startsiden.

Positive hjemmetester skal verifiseres med en pcr-test. Dette kan man melde seg opp til via kommunens hjemmeside www.alstahaug.kommune.no.

Har du 3 doser med koronavaksine, eller 2 doser vaksine og har hatt koronasmitte de tre siste månedene før ny positiv test, er det ikke anbefalt å ta en verifiserende pcr-test.

Dersom du bor sammen med en som har testet positivt

  • Er du husstandsmedlem eller tilsvarende nære må du teste deg daglig med hurtigtest i fem døgn. Gjennomføres dette testregimet slipper du å gå i karantene.
  • Er du husstandsmedlem eller tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden, kan du erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.

I tillegg til testregimet anbefales det for smittekontakter å bruke munnbind innendørs på offentlig sted, og å unngå sosiale sammenkomster og arrangementer i 10 døgn.
Følg med på eventuelle symptomer under hele perioden. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Andre nærkontakter

Øvrige nærkontakter defineres til kontakter som har vært i kontakt med smittet de siste 48 timer før symptomdebut/testtidspunkt enten med direkte fysisk kontakt (håndhilsning, klem mv) eller kontakt i minst 15 minutter innen 2 meters avstand. Øvrige nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test på dag 3 og dag 5 etter nærkontakten.

Har man vært nærkontakt må man følge nøye med på egne symptomer i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.