Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Veistenging Herman Wildenveys gate

Pga arbeid med utskifting av vann- og avløpsledninger vil Herman Wildenveys gate bli stengt for gjennomkjøring fra 21. august 2017 og inntil 8 uker framover.

Kunngjøring av planvedtak

Alstahaug kommunes planstrategi 2017-2019

Kommunestyret vedtok i sak 23/2017 en kommunal planstrategi for perioden 2017-2019. Planstrategien danner grunnlaget for kommunens planlegging i kommunestyreperioden 2017-2019. Kommunal planstrategi er ikke en plan, men et verktøy for det nye kommunestyret til å drøfte utviklingstrekk og utfordringer i kommunen og på denne bakgrunn avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov.

Kunngjøring av planvedtak

Detaljregulering for del av Sjøbergs gate - planid 20140052

Detaljregulering for del av Sjøbergs gate - planid 20140052