Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fremtidig sykehusplassering på Helgeland: Rapport fra Oslo Economics

Oslo Economics har, på oppdrag for Alstahaug kommune, utarbeidet en rapport om samfunnsmessige konsekvenser av en framtidig sykehuslokalisering på Helgeland. Rapporten ble presentert for formannskapet tirsdag 16. oktober og presentasjonen ble strømmet live. Les rapporten og se presentasjonen her.

God opplæring for alle – kompetanseheving i fire kommuner

Denne uka har alle våre ansatte i barnehager og skoler blitt skolert sammen med Leirfjord, Lurøy og Træna. Inkluderende barnehage- og skolemiljø var temaet for Kjersti Håland, Venke Nystuen og Lars Myhr fra Senter for Praksistettet Utdanningsforskning (SePU).

Høring av forslag til ny vann- og avløpsforskrift

Alstahaug kommune legger med dette forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høring.

Frist for innsending av uttalelser er satt til 14. november 2018.

Høringssvar kan sendes post@alstahaug.kommune.no eller til 

Alstahaug kommune, postboks 1006, 8805 Sandnessjøen.