Resultatene av kartleggingen av naturtyper gjennomført i Alstahaug kommune sesongen 2022 er klar. Disse vil bli presentert på rådhuset 9 februar kl 15:00.

 

Sist sommer ble det foretatt en kartlegging av naturtyper. Denne kartleggingen ble gjennomført fra Hertenelva i sør til Horvnesodden i nord. NiBIO gjennomførte denne kartleggingen som skulle skaffe oss en bedre kunnskap om hva som finnes av viktige naturverdier i dette området. Alle som har interesse for resultatet av disse kartleggingene, er velkomne.  

 

Thomas Holm Carlsen og Sven Emil Hinderaker forskere ved NiBIO Tjøtta vil stå for presentasjon. Hvis du ønsker å delta ber vi om påmelding her innen 7. februar . (Dette med tanke på kapasitet på møterom)