Søknadsfrist: 20.november 2015

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler

Mål for ordningen: Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.
Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer,
som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Søknadsskjema finnes på Bufdirs hjemmeside.
Kontaktperson i Alstahaug kommunen er folkehelsekoordinator Ingunn Stemland Tlf: 75075064.