2020

30. september 2020: Styremøte i Helse Nord RHF

Styresak 116-2020: Nye Helgelandssykehuset - konseptfase steg 0 - styringsdokument
Saksframlegg
Presseprotokoll

Styresak 123-2020-3: Tarmkreftkirurgisaken - Helgelandssykehuset - oppfølging, muntlig orientering
 

24. september 2020: Styret i Helgelandssykehusets behandling av tarmkreftrapporten

Saksframlegg og rapport med vedlegg

9. september 2020: Orientering til styret i Helse Nord RFH om kreftkirurgisaken i Helgelandssykehuset

Se videoopptak

3. september 2020: Bekymringsmelding til styret i Helse Nord RHF fra ordførere i 11 kommuner på Helgeland

Les brevet her

1. september 2020: Orientering til styret i Helgelandssykehuset om kreftkirurgisaken i Helgelandssykehuset

Saksframlegg

Presseprotokoll

Se videoopptak

27. august 2020: Styrebehandling av styringsdokument for Nye Helgelandssykehuset

Se videoopptak

Saksframlegg

Vedlegg 1: Styringsdokument

Brev fra 11 ordførere på Helgeland 25.08.2020

Brev fra 11 ordførere på Helgeland 14.08.2020

10. juni 2020: Dialogmøte

Helgelandssykehuset inviterer ordfører og rådmann i Vefsn, Rana og Alstahaug til Dialogmøte i Korgen 10. juni 2020. 

Invitasjon til dialogmøte for vertskommunene

Svar på invitasjon fra ordførere i Alstahaug og Vefsn

Agenda for dialogmøte med vertskommunene

20. mai 2020: Kommunestyrets behandling av Frikjøp administrative ressurser Helgelandssykehuset 2025 - konseptfasen

Se videoopptak

Saksprotokoll

Saksframlegg

Vedlegg

11. mars 2020: Formannskapets behandling av Frikjøp administrative ressurser Helgelandssykehuset 2025 - konseptfasen

Saksprotokoll

25. mars 2020: Utsettelse av vedtektsendringer

Styret i helse Nord beslutter å utsette vedtektsendringer som angir i hvilken kommune sykehuset har sitt hovedkontor. Saksframlegg. Se vedtak.

26. februar 2020: Valg av nytt styre i Helgelandssykehuset

Styret i Helse Nord valgte nytt styre for perioden 2020-2022. Saksframlegg.

21. februar: Skriftlig spørsmål fra Margunn Ebbesen (H) til helse- og omsorgsministeren

Spørsmål fra Margunn Ebbesen (H) til helse- og omsorgsminister Bent Høie om hva som menes med omegnsbegrepet i vedtaket til helse Nord RHF i sak 137-2019, 18. desember 2019. Se spørsmål og svar.

19. februar 2020: Bekymringsmelding fra 12 kommuner på Helgeland

Helse Nord behandler i styresak 28-2020/4 Brev av 19. februar 2020 fra 12 kommuner på Helgeland ad. Bekymringsmelding angående oppstart av konseptfasen i Helgelandssykehuset 2025. Saksframlegg og brev fra kommunene.

6. februar 2020: Uformelt møte med adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir

Ordfører og rådmann i Alstahaug hadde et uformelt møte med direktør i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir. I brev av 19. februar uttrykker kommunene bekymring over at dette uformelle møtet i ettertid ble fremstillt som et dialogmøte mellom kommunen og Helgelandssykehuset.

27. januar 2020: Helseministerens vedtak

Se pressekonferansen der helse- og omsorgsminister Bent Høie kunngjør vedtak om ny sykehusstruktur på Helgeland.

10. januar 2020: Stenging av kreftkirurgien ved Sandnessjøen sykehus

Kreftkirurgien ved Sandnessjøen sykehus stenges brått på grunn av internt ettersyn av rapport som viser dødeligheten ved behandling for tarmkreft ved norske sykehus.

8. januar 2020: Møte mellom Helgelandskommunene og helse- og omsorgsminister Bent Høie

2019

18. desember 2019: Styremøte i Helse Nord RHF

Vedtak om fremtidig lokalisering og struktur for Helgelandssykehuset 2025. Video-opptak av møtet og saksdokumenter

5. desember 2019: Styreseminar om Helgelandssykehuset 2025

Styret i Helse Nord har styreseminar for å forberede beslutningen om sykehusstruktur på Helgeland. Video-opptak av seminaret

3. desember 2019: Fylkestinget behandler ny sykehusstruktur på Helgeland

Fylkestinget behandler sykehusstruktur på Helgeland i sak 194/2019. Video-opptak av møtet.

28. november 2019: Styremøte i Helgelandssykehuset

Styret i Helgelandssykehuset behandler anbefaling om struktur og lokalisering for Helgelandssykehuset 2025. Video-opptak og saksdokumenter.

26. november 2019: Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) stiller spørsmål ang. to likeverdige sykehus på Helgeland

Se diskusjonen i video-opptak

 

Andre viktige dokumenter i saken:

Helgelandssykehusets utviklingsplan fra 2014, utarbeidet av Hospitalitet.