I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:


Søknad akvakultur i Alstahaug kommune i Nordland
Søker: Letsea AS org. 976 253 744
Søknaden gjelder: Ny akvakulturlokalitet
Søkt størrelse: 3600 tonn
Lokalitet: Ystøya 
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º46,343` Ø 12º14,711` 
Midtpunkt fôringsflåte N 65º46,489` Ø 12º24,752`
Kontaktadresse: post@alstahaug.kommune.no


Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Følgebrev
Vedlegg