Begrunnelse for vedtaket: 
Trafikksikkerhetsplanen vil synliggjøre behov for tiltak for å øke trafikksikkerheten i kommunen og være et viktig styringsverktøy for å kontinuerlig forbedre trafikksikkerheten i kommunen.

Trafikksikkerhetsplan for Alstahaug kommune 2023-2030 erstatter Trafikksikkerhetsplan for perioden 2015-2022. 

Plandokumentene kan leses i sin helhet på kommunens hjemmeside.

Les plandokumentet her