Se vår postliste for oversikt over dokumenter tilknyttet saken

Søknad om akvakultur i Alstahaug kommune i Nordland

Søker: Letsea AS
Søknaden gjelder: ny lokalitet
Søkt størrelse: 3120
Lokalitet: Svinøya
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º57,257` Ø 12º23,076` Midtpunkt fôringsflåte N 65º57,210` Ø 12º23,436`


Kontaktadresse: post@alstahaug.kommune.no Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Alstahaug kommune. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.