Se vår postliste for oversikt over dokumenter tilknyttet saken

Søknad om akvakultur i Alstahaug kommune i Nordland

Søker: LetSea AS
Søknaden gjelder: Biomasseutvidelse
Søkt størrelse: 3599 tonn
MTB Lokalitet: Skarvhammaren
Koordinater:
        - Midtpunkt anlegg N 65º50,041` Ø 12º33,239`
        - Midtpunkt fôringsflåte N XXºXX,XXX` Ø XXºXX,XXX`

Kontaktadresse: post@alstahaug.kommune.no

Merknader til biomasseutvidelsen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen via e-Dialog  innen 1 måned fra denne kunngjøringen. Mer innsendingen med "Høringssvar Skarvhammaren"