Søknaden gjelder akvakultur i Alstahaug kommune i Nordland

Søker: Letsea AS org. nr. 976 253 744
Søknaden gjelder: Arealendring
Søkt størrelse: 2340 tonn MTB
Lokalitet: 45050 Skarvhammaren
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º50,040` Ø 12º33,237`
                     Midtpunkt fôringsflåte N 65º49,944` Ø 12º33,290`
Kontaktadresse: post@alstahaug.kommune.no


Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Følgebrev
Søknadspapirer