Se vår postliste for oversikt over dokumenter tilknyttet saken.

Søknad om akvakultur i Alstahaug kommune i Nordland

Søker: MOWI Seawater Norway AS
Søknaden gjelder:Søknaden gjelder endring av lokalitet, endring av areal.
Størrelse: Lokaliteten er godkjent for 4680 tonn MTB
Lokalitet: Bukkholmen
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º91,874` Ø 12º24,479`

Kontaktadresse: post@alstahaug.kommune.no

Merknader til lendringer må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen via e-Dialog innen 1 måned fra denne kunngjøringen. Merk innsendingen med "Høringssvar Bukkholmen"