Se vår postliste for oversikt over dokumenter tilknyttet saken

Søknad om akvakultur i Alstahaug kommune i Nordland

Søker: Salmo Innovation AS
Søknaden gjelder: Klarering av ny lokalitet for laks, ørret og regnbueørret, samt samlokalisering
Søkt størrelse: 3599 tonn MTB
Lokalitet: Segløygrunna
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º48,684` Ø 12º15,732`

Kontaktadresse: post@alstahaug.kommune.no

Merknader til lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen via e-Dialog innen 1 måned fra denne kunngjøringen. Merk innsendingen med "Høringssvar Segløygrunna"