Kulturprisen for 2023

Ordfører Peter Talseth kom da på scenen, og tok ordet. Anledningen var utdeling av kommunens kulturpris for 2023, og det skulle etter hvert vise seg at det var nettopp Tove Skjevelnes som skulle motta denne gjeve prisen. Tove har gjennom mange år vært, og er fortsatt, en stor bidragsyter til byens musikkliv. Hun arbeider i dag i Kulturskolen for alle, og var i en rekke år en pådriver og instruktør i Sandnes Skolekorps. Ikke minst har Tove gjort en stor innsats som musikalsk leder for Sandnessjøen Storband i vel 20 år nå, hvor hun også har utmerket seg som sangsolist. 

 

prisutdeling.
Leder Kari Mentzoni tok i mot kulturprisen for 2022 på vegne av Sandnessjøen storband. Foto: Trond Carlsen.

Kulturprisen for 2022

Etter å ha delt ut årets kulturpris til Tove Skjevelnes, hadde ordføreren enda en overraskelse på lager. Det hadde seg nemlig slik at kulturprisen for 2022 enda ikke var delt ut, noe ordføreren gjorde rede for i sin fortsettelse av talen. “Noen ganger gir vi kulturprisen påfølgende år, og prisen for 2022 har vi faktisk ikke delt ut enda. Det ble sånn at vi ville dedikere disse to prisene til musikken, og vi har jo en strålende 50-årsjubilant her”, sa ordføreren, før han delte ut kulturprisen for 2022 til Sandnessjøen storband.