Les dokumenter i saken i møtekalender: https://prod01.elementscloud.no/publikum/938712441/DmbMeeting/232
Sak 2023/346

Alstahaug kommune har utarbeidet forslag til ny kommunedelplan for Trafikksikkerhet.  Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med å begrense trafikkulykker og forbedre trafikksikkerheten. Trafikksikkerhetsarbeid handler om å redusere risikoen for skader og ulykker blant alle trafikantgrupper i alle aldre. Vår trafikksikkerhetsplan skal ivareta de viktigste prioriteringene for å øke trafikksikkerheten i kommunen, og vårt arbeid skal være et bidrag for å nå de nasjonale målene. Kommunen har flere roller og oppgaver som innebærer at en direkte eller indirekte har mange muligheter til å bedre trafikksikkerheten.

Frist for å komme med merknader er 05.01.2024.