Jakt og fangst er en viktig del av friluftslivet i Norge.

Kommunen eller villreinnemnda – som er et politisk oppnevnt utvalg – behandler saker etter viltloven.