Med hjemmel i vegtrafikkloven § 7, innføres det aksellastrestriksjoner på kommunale veier fra torsdag 15. april 2024, med unntak for melkebil, renovasjonsbil og rutegående persontransport.

Aksellast i teleløsningsperioden er maks. 6 tonn og gjelder for alle kommunale veier i Alstahaug kommune.

Restriksjonene kunngjøres på kommunens hjemmeside og FB, og gjelder inntil de blir opphevet ved ny melding fra Alstahaug kommune.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Alstahaug kommune tlf: Alstahaug kommune teknisk vakt tlf: 480 06 160 eller serviceavd, 913 78 752/916 76 055.