Mus og rotter lever i nær tilknytning til mennesker og i våre bygninger. Mus og rotter er regnet som de viktigste skadedyrene på verdensbasis. Mus og rotter er smittespredere av bakterier, virus, lopper og midd. Nærvær av mus og rotter kan derfor innebære helsefare både for mennesker og dyr. Smitten overføres blant annet via dyrenes urin og avføring. Mus og rotter kan også lage store materielle skader på huset ditt. En mus/rotte (hunn) kan formere seg til titalls flere i løpet av en vintersesong.

Av denne grunn er det viktig å sette i verk tiltak. Ved forekomst av mus og rotter må det iverksettes tiltak raskt for å forhindre spredning og materielle skader på huset. Utrydning kan være kostbart for den som ”eier” problemet (eksempelvis boligsameie eller private med egen tomt).

På nettsiden til folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/ml/skadedyr/skadedyr/ finner du informasjon til hjelp ved kontroll av skadedyr, og svartjeneste for spørsmål, fakta artikler, statistikk, informasjonsfilmer, nyheter og publikasjoner om skadedyr.

NOEN RÅD:

  • Ikke mat fugler på bakken. Mat  fugler i kontrollerte former på egen eiendom, eksempelvis på fuglebrett. Det må ikke legges mat til fugler rundt om i boligområder eller ute i naturen, da dette blir mat for mus, rotter og andre skadedyr. I utgangspunktet er fuglene tilpasset vårt klima og skal finne den maten de trenger selv.  Det finnes forskjellig fuglemat å få kjøpt til oppheng i trær, eller fuglefrø og brødsmuler kan legges på et fuglebrett i beskjedne mengder.
  • Tøm daglig papir/søppelbeholdere som er hengt opp utenfor trappeoppganger og på uteområder slik at skjærer og måker ikke kommer til og drar ut papir og organisk søppel.
  • Avløp: Rotter lever blant annet av fett- og matrester som skylles ned i avløpet. Hvis vi skal klare å holde rottebestanden nede, er det derfor viktig å ikke hive fett eller matrester i avløpet.
  • Kjellervinduer: De som kan åpnes skal ha netting med maskevidde ikke over ½”, de som ikke kan åpnes skal ha hele glass.
  • Utvendig ventiler, glugger og andre åpninger: Netting med maskevidde ikke over ½”.