Hvordan begrense smitte

Luftveisinfeksjoner smitter ved at virus eller bakterier overføres fra luftveiene hos en syk eller smittet person til en annen person. Munnen og slimhinnene i øyne og nese er vanlige inngangsporter.  

Luftveisinfeksjoner omfatter flere ulike sykdomstilstander, hvorav forkjølelse og influensa er mest utbredt i befolkningen. God hoste- og håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Det anbefales å ha tørkepapir og håndhygienemulighet tilgjengelig til bruk når du hoster og nyser. Har du ikke det er albuekroken et godt alternativ.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Det anbefales ikke munnbind for friske personer.

Når bør du søke legehjelp

Dersom du har vært i Kina eller et annet område med pågående smittespredning, og i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst utvikler tegn på luftveisinfeksjon, skal du kontakte lege per telefon. Det samme gjelder dersom du vet at du har vært i kontakt med en person som i løpet av en 14-dagers periode etter din kontakt har testet positivt for viruset.

Tegn på luftveisinfeksjon kan være hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Man bør informere legen om hvor og når man har vært på reise, eller at man har vært i kontakt med en påvist smittet person. All kontakt med lege som følge av mistanke om smitte med covid-19 vil være gratis.

Dersom du mistenker at du kan være smittet, skal du ringe legekontoret eller legevakt på telefon 750 75100 / 116 117. Ikke møt opp på helsesenteret uten å ha snakket med relevant helsepersonell i forkant. Du vil få konkret beskjed om hvordan du skal forholde deg når du ringer legekontoret eller legevakten.

Legekontoret er forberedt på å ta imot mulige smittede personer, men det må tas bestemte forholdsregler for å hindre at en potensiell smitte spres unødvendig til helsepersonell og andre tilstedeværende på helsesenteret. Disse forholdsreglene vil endres etter hvert som vi vet mer om viruset. Ta derfor ALLTID kontakt før oppmøte ved bekymring for smitte.

Undersøkelse av friske personer som returnerer fra utbruddsområder er generelt ikke anbefalt.

Vis hensyn:

Har du mistanke om at du kan være smittet, vis hensyn ovenfor andre, og hold deg hjemme til du har snakket med lege, og mistanken eventuelt er avkreftet. Unngå å hoste eller nyse direkte på andre og hold minst 1 meters avstand til andre personer når det er mulig. Tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle som kastes umiddelbart etterpå eller i albuekroken. Vask hendene grundig og regelmessig.