Ungdomsrådet er et råd satt sammen av ungdom, og skal jobbe for at kommunen blir et bedre sted for unge å leve, samt fremme ungdoms interesser. Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunens og har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. Det betyr også at ungdomsrådet skal kunne ha mulighet til å påvirke utfallet av en sak. For å lykkes med dette må ungdomsrådet involveres tidlig i saker i kommunen som omhandler ungdom. Ungdomsrådet kan også på eget initiativ ta opp saker med kommunen. 

Ta kontakt med ungdomsrådet hvis du har en sak du ønsker å fremme for politikerne i Alstahaug kommune.