Om søknaden

Bedriften har søkt om økte produksjonsrammer for smør og tørrmelk. Produksjonsøkningen innebærer at de må produsere på lørdager. Den økte produksjonen vil gi utslipp av mer prosessavløpsvann og utslippet av organisk materiale vil øke med omtrent 12 %. Prosessavløpet fra bedriften er koblet til offentlig avløpsnett med utslippspunkt i Alstenfjorden.

Høring

Søknaden er publisert på Statsforvalteren i Nordland sin nettside: www.statsforvalten.no/no. Ytterligere opplysninger kan fås ved å ta kontakt med Statsforvalteren i Nordland på tlf. 75 54 78 15. Eventuelle merknader til søknaden sendes til snfopost@statsforvaltenen.no eller Statsforvalteren i Nordland, 8002 Bodø innen 25. juni 2021.