Det er fortsatt rester av vann med forhøyet pH i ledninger og høydebasseng. Det gjennomføres utspyling på utvalgte punkter på nettet.

Produksjonen på vannverket går nå som normalt.

Vi beklager dette inntrufne ovenfor våre vannverkskunder.