Rapporten viser at ett-sykehusmodellen er den mest bærekraftige modellen for Helgeland, og at det beste for pasientene vil være ett stort sykehus lokalisert i Sandnessjøen. 

Analyse av lokalisering av et stort sykehus på Helgeland - osloeconomics

Presentasjon Alstahaug formannskap 23.10.18

Følg sendingen
 

oslo economics rapport sykehusstruktur.png