Logo FolkehelseinstituttetFolkehelseinstituttet har publiserer hvert år folkehelseprofiler for alle landets kommuner. De skal hjelpe lokale myndigheter til å skaffe seg en oversikt over folkehelsetilstanden i kommunen. - Profilene gir hver kommune de store linjene, sier direktør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet.

Hvordan er helsetilstanden hos innbyggerne i Alstahaug?

Folkehelseprofil Alstahaug 2017
Folkehelseprofil Alstahaug 2016
Folkehelseprofil Alstahaug 2015
Folkehelseprofil Alstahaug 2014

 

Kilde: Folkehelseinstituttet.  Les hele saken på www.fhi.no