Bufetat benytter PRIDE forberedende grunnopplæring i rekrutteringsarbeidet og tilbyr potensielle fosterforeldre en gjensidig vurderingsprosess. Deltakerne får anledning til å bruke tid på å vurdere, og samtidig motta god informasjon og kunnskap om hva det innebærer å være i rollen som fostermor og fosterfar - og hvilke krav som stilles. Det vil også legges vekt på hvordan en må inkludere sine egne barn i prosessen.  Det er helt uforpliktende å delta i opplæringen. Deltakerne gjennomfører PRIDE kurset før de tar den endelige beslutningen.

Behovet for fosterhjem er stort både til små barn og ungdom og til barn og unge med ikke etnisk norsk bakgrunn. Også til søsken som skal bo sammen er det behov for fosterhjem.

Våre PRIDE kurs annonseres på fosterhjem.no/bodo. Der oppdateres også eventuelle endringer av oppstartdato for de framtidige kursene. Ta en prat med oss, vi treffes på tlf. 466 15 450 i kontortiden. Du får tilsendt vår Infopakke - også ved å besøke fosterhjem.no/bodo

Bufetat, Fosterhjemstjenesten Bodø, Sjø.gt 3. 5.etg. Besøk oss gjerne!