Barneverntjenesten Ytre Helgeland har behov for besøkshjem for ”Kari”, en jente på 13 år. Et besøkshjem er et helt vanlig hjem, dit ”Kari” kan komme og være en helg i måneden, pluss en ettermiddag hver 14. dag.

Hvem kan bli besøkshjem?

  • Trygge og engasjerte voksne som synes det er artig å være sammen med barn og ungdom.
  • Varme voksne i en stabil livssituasjon
  • Folk med tid krefter og god helse
  • Det kreves god vandel

Det er ingen krav til utdanning. Man kan være enslig, par, med eller uten egne barn. Vi bruker tid sammen for å finne ut hvilket barn som passer best for det bestemte besøkshjem.

Hvorfor trenger barn et besøkshjem?

  • For å få opphevelser
  • For å få flere gode voksenmodeller eller
  • For å gi foreldrene avlastning

For ytterligere informasjon, ta kontakt med barneverntjenesten ved Rita Pettersen på telefon 75 07 40 10 eller Aud-Laila Knutsen på telefon 75 07 40 44. E-post: stig.lindgaard@leirfjord.kommune.no