Sammenslåing av matrikkelenheter har tidligere tatt flere uker fra søknad er sendt til søker mottar matrikkelbrev. Nye elektroniske metoder Alstahaug kommune innførte i løpet av det siste året har redusert behandlingstiden til noen timer, under optimale forhold. Saker der pantekollisjon ikke fører til komplikasjoner kan behandles i løpet av en dag.

Kommunens saks- og arkivsystem har nå blitt papirløs. Saksbehandlerne kan dermed sende og motta dokumenter uten mye ventetid i postgang. Oppmålingsingeniør Florian Kindl er meget fornøyd med å kunne opprette saker selv i sakssystemet. «Også meldingen til Tinglysingen sendes elektronisk nå. Sammenslåingen er tinglyst etter en time.»

Arkivmedarbeider Bente Bye er fullt ut enig: «Også for oss på arkivet har det blitt en forenkling.»

I Alstahaug kommune finnes det mange tilleggsteiger som med fordel kan slås sammen med hovedeiendommen. Eier du flere småteiger? Ta kontakt med kommunens oppmålingskontor eller gå rett til skjemaet på nett.

Om du trenger informasjon om din eiendom, kan du finne den på www.seeiendom.no eller kommunens egen karttjeneste.