“Ny i byen?” ble arrangert av Sandnessjøen Event og Sigridkongressen, for å sette fokus på hva sosiale aktiviteter og nettverk betyr for unge voksnes trivsel, bo- og blilyst.

Deltakerne på møtet ble bedt om å beskrive Alstahaug med ett ord.

Vi fra kommunen hektet oss på da vi så dette som en mulighet for å få gode innspill til arbeiddet med kommuneplanens samfunnsdel som skal gjennomføres dette året. Over 50 personer deltok, og det ble en god blanding av tilflyttere og bedrifter som møttes for gode samtaler og ikke minst god diskusjon og samhandling på tvers. Flere tilflyttere var interessert i å danne et tilflytternettverk og vi er flere etablerte organisasjoner som ønsker å hjelpe dem i den videre prosessen. Sandnessjøen Event sørget allerede samme kveld for å sette sammen et interimstyre som skal jobbe videre med å etable nettverket.

Etter inspirerende innlegg var det tid for gruppearbeid og idémyldring.

I etterkant av arrangementet har arbeidsgruppa bidratt til å sammenstille det som kom fram i diskusjonene. Dette tar vi med oss videre som en del av medvirkningen til utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel.

Se innspillene