Eldrerådet i Alstahaug inviterer til festlig samvær i anledning eldredagen. Det vil bli bl.a. servering, underholdning og tale for dagen.

På vegne av Eldrerådet,

Irene Lieng.