Hans Løvmo kommer med foredrag om sopelimen.

Kaffe og loddsalg.

Alle er velkommen!