Dokumentene i saken er tilgjengelig på  kommunens planarkiv.