På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2024, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 1. mars.  Lista legges ut på kommunens hjemmeside og på Rådhuset.

Samtidig med at eiendomsskattelisten blir gjort tilgjengelig vil skatteseddel med takstgrunnlag og skattebeløp bli sendt den enkelte skatteyter.

Se eiendomsskattelista her
 

Vil du klage?

Klagefristen er seks uker fra lista blir lagt ut. Det kan klages på eiendomsskattevedtaket hvert år, såfremt det ikke er klaget med samme begrunnelse tidligere år.

Årets frist for å klage på eiendomsskattetaksten er 11. april 2024.

Klager må sendes skriftlig, på en av disse måtene:

Les om hvordan du logger inn for å sende sikker digital post til kommunen.