Kulturbadet Sandnessjøen: Dans- og dramasalen i 3. etg

Leksjonene varer mellom 35 og 60 min, avhengig av alder og gruppesammensetning. Undervisningen er hovedsakelig på tirsdag og onsdag. Det er ønskelig med foresatte tilstede for de yngste elevene.
 

Danselek (3-5 år) med foresatt
Utvikle motorikken og oppleve bevegelsesglede. Vi leker og danser sammen, og lærer rytmer. I denne alderen er barn veldig nysgjerrige og åpne for læring, og dans virker på utviklingen både intellektuelt og emosjonelt. 
 

Små ballettdansere (4-5 år) med foresatt
Utvikle motorikken og oppleve bevegelsesglede. Vi leker og danser sammen, og lærer rytmer. Her starter vi med litt ballettundervisning. Klassisk ballett sees på som grunnlaget for all vestlig scenisk dans. I denne alderen er barn veldig nysgjerrige og åpne for læring, og dans virker på utviklingen både intellektuelt og emosjonelt. 
 

Små ballettdansere (5-6 år) 
Utvikle motorikken og oppleve bevegelsesglede. Vi danser sammen, og lærer rytmer. Her starter vi med ballettundervisning. Klassisk ballett sees på som grunnlaget for all vestlig scenisk dans. I denne alderen er barn veldig nysgjerrige og åpne for læring, og dans virker på utviklingen både intellektuelt og emosjonelt. 

 

Dans/Ballett/Moderne (6-8 år) (9-11 år) (12-17 år)
Er du interessert i å lære hva det vil si å være ballettdanser? Ballettposisjoner, trinn og øvelser en og en, i par, i ring og grupper. Klassisk ballett sees på som grunnlaget for all vestlig scenisk dans. Ballett er en fin danseform som trener styrke, fleksibilitet og koordinasjon. Vi blir også kjent med andre danseformer som jazz, moderne dans og zumba. Her lærer de om andre kulturer og folkedanser fra andre land.


Talentutviklingsprogram (ca 10 år og oppover)
Tåspiss-sko trening i gruppe. Individuelle timer.


Lady Dance (17- 60år)
En danseform som passer alle aldre. Inneholder klassisk tøyning, enkle bevegelser, »body ballett», klassisk dans, folkedans fra flere land, zumba, jazz, moderne og barokk. Dans for enhver smak, og fra forskjellige kulturer.