Søknad om akvakultur i Alstahaug kommune i Nordland
Søker: Norwegian Cod Company AS org. nr. 826 336 552
Søknaden gjelder: Etablering av nytt akvakulturanlegg
Søkt størrelse: 1560 tonn MTB
Lokalitet: Buøya Øst
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º49,359` Ø 12º15,944`
                       Midtpunkt flåte N 65º49,343` Ø 12º15,816` 

Kontaktadresse: post@alstahaug.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen.

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.