Søknad akvakultur i Alstahaug kommune i Nordland
 

Søker: LetSea AS
Søknaden gjelder: Etablering av nytt landanlegg for klekking, yngel og smolt av laksefisk.
Søkt størrelse: årlig prod. 40 000 yngel, årlig biomasse 110 tonn og årlig forforbruk 100 tonn
Lokalitet: Horvnes
Koordinater: Midtpunkt landanlegg (Euref 89): N 66,02,555656 Ø 12,6749636
Utslippspunkt landanlegg: N 66º01,728` Ø 12º40,870`

 

Kontaktadresse: post@alstahaug.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Søknad og vedlegg