Hvordan søke kommunal bolig?

Nå kan du søke om kommunal bolig digitalt. Kobo heter systemet og det er utviklet av Husbanken. Det er enkelt, brukervennlig og laget for å ivareta ditt personvern. Det er Alstahaug kommune som mottar og behandler din søknad om kommunal bolig. Lenke til Kobo sin selvbetjeningsløsning: https://kommunalbolig.husbanken.no/?behandlingsansvarlig=938712441