Under temaet BARN OG SKOLE finner du beskrivelser av kommunens tjenester innen undervisning og barnehage. Her finner du også link til en del berørte tjenester som er fylkeskommunal eller statlige.

Skoler og barnehager i Alstahaug kommune har et felles slagord; "Vi vell sjå stjerne`!"

Dette er et slagord og en visjon som beskriver et ønske om å se alle våre barn og unge skal glitre med sine ferdigheter og kunnskaper. Vår jobb er å legge til rette for å bidra med å løfte den enkelte og se akkurat denne personens potensiale for å "glitre".

Skole-og-oppvekst_logo_ Ny 2015.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi vell sjå stjerne.doc