Prisene gjelder pr. semester/halvår:

Elever gruppe 1-3

1550,-

Elever gruppe 4-10

1360,-

Elever gruppe 11+

1080,-

Voksne

1765,-

Instrumentleie

445,-

Materiell, noter m.m. inntil

520,-

Materiell ballett

310,-

Materiell Fyret

180,-

Kortkurs o.l. avhenger av kursets kostnader.

Det innrømmes 50 % moderasjon for alle søsken.

Det innrømmes 25 % moderasjon ved deltagelse i flere tilbud.

Salg av tjenester; undervisning barn, unge og voksne refusjon 100 % av kostnadene.