Støtte og veiledning inn til alle barnehager i kommunen

Teamet bidrar med støtte og veiledning inn til alle barnehager i kommunen, også de private. Teamet samarbeider tett med PPT, helsestasjon, og andre hjelpeinstanser rundt det enkelte barn.

Foreldre som har barn med behov for ekstra støtte og hjelp kan ta kontakt med Støtteteamet direkte eller gjennom en barnehage.

Støtteteamet består av

•    1 pedagog med spesialpedagogisk kompetanse.
•    Leder (spesialpedagog)