Hjelp til alle barn før skolealder.
Støtteteamet har en koordinerende og utøvende rolle i arbeidet med spesialpedagogisk hjelp til alle barn i førskolealder. Støtteteamet ivaretar tiltak innen § 19 i barnehageloven. Kapittel V A. Spesialpedagogisk hjelp, tegnespråkopplæring mm.  §19 a-h. 

Teamet bidrar også med støtte, veiledning inn til alle barnehager i kommunen. Støtteteamet har et nært samarbeid med alle kommunens barnehager. Teamet samarbeider også med PPT, helsestasjonen og andre hjelpeinstanser rundt det enkelte barn.

Foreldre som har barn med behov for ekstra støtte og hjelp kan ta kontakt med Støtteteamet direkte eller gjennom en barnehage.

Støtteteamet består av:
•    3 pedagoger med spesialpedagogisk kompetanse.
•    3 barne- og ungdomsarbeidere.
•    Leder, (spesialpedagog)

Kontaktinformasjon:
Støtteteamet i Alstahaug kommune
Harald Hårfagres gt 6
8803 Sandnessjøen

Tlf 75 07 53 76
Lillian Skjevelnes Iversen

Tlf 75 07 50 62
Irene Anita Olsen