Felles for alle typer arrangement:

  • Husk 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste.
  • Ha håndsprit tilgjengelig og/eller god tilgang til håndvask. 
  • Før gjesteliste med kontaktinformasjon, slik at du kan bistå kommunen med eventuell smitteoppsporing.
  • Syke må holde seg hjemme!
  • Informer gjestene om smittevernrådene.

Arrangement på offentlig sted

  • Maks 200 personer, husk at både voksne og barn teller.
  • Det skal være en ansvarlig arrangør.
  • Det skal være et offentlig sted (for eksempel lokaler som leies ut, hotellfasiliteter, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller).

Regler for private arrangementer

  • Maks 20 personer kan delta, husk at både voksne og barn teller.
  • Lokalet må være så stort at det er mulig å holde 1 meters avstand mellom personene som er til stede. Hvis lokalet ikke er stort nok, må antallet personer reduseres.

For mer om smittevernregler som gjelder ved private og offentlige arrangementer er det oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttets nettsider