Kretsvise avskrifter ligger ute på følgende steder i samme tidsrom:

  • Sandnessjøen/Kleiva krets: Rådhuset, Sandnessjøen
  • Søvik/Hamnes krets: Rådhuset, Sandnessjøen
  • Austbø krets: Austbø S-lag
  • Tjøtta krets: Joker, Tjøtta
  • Mindland krets: Joker, Tjøtta

 

Samemanntallet ligger ute til gjennomlesning på Rådhuset frem til og med valgdagen.