Det er mulig å være støttekontakt for flere brukere.

Du må:

  • være glad i å jobbe med mennesker med ulike behov
  • like utfordringer
  • være fleksibel
  • være over 18 år

Vi tilbyr:

  • individuell oppfølging
  • kurs/samlinger 2 ganger årlig

Egnethet vil bli vektlagt.
Kort om stillingen:
Arbeidssted: Alstahaug Kommune
Stillingstittel: Støttekontakt/fritidskontakt
Størrelse: Varierer fra 2-6 timer pr uke
Kategori: Oppdrag
Varighet: Etter avtale
Tiltredelse: Etter avtale
Lønn: Etter fastsatt sats. I tillegg gis utgiftsdekning pr. måned, og km. godtgjørelse, når det er vedtak om det.

Spørsmål til stillingen?
Kontakt Tildelingskontoret for støttekontakter/ fritidskontakter v. Mette Karin Johnsen. Telefon    75075133 / 41270561