Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. oktober:

Influensavaksinering i Alstahaug kommune

Tirsdag 19. oktober fra kl 09.00-18.00 blir det influensavaksinering i Kulturbadet. Det anbefales st... Les mer...

Pressemeldinger

Pressemelding 13.mars

Det innføres innskjerpede karantenebestemmelser i Alstahaug kommune med umiddelbar virkning. Karantenebestemmelsene gjelder for alle som har oppholdt seg i Oslo og Viken i mer enn et døgn. Gjelder med tilbakevirkende kraft til mandag 9. mars. Ordinær restaurantdrift besluttes stengt. Kun take-away er tillatt. Butikker anmodes til å innføre skjerpede hygienerutiner og tiltak for å unngå ansamling av mennesker. 

Pressemelding: Kommunen har satt krisestab

Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19. Kommunen har satt krisestab og det jobbes med lokale tiltak for å imøtekomme regjeringens påbud. Skoler og barnehager vil bli stengt. Personer som har vært på reise utenfor Norden etter 27. februar skal i karantene i fjorten dager etter hjemkomstdato. Det er forbudt for helsepersonell med pasientnært arbeid å reise utenlands. Vi fraråder hamstring. Rett til sykedager med barn vil bli utvidet. I første rekke vil kommunens innsats være rettet mot å iverksette karantenepåbud, stenging av virksomheter og opprettholdelse av tilbud til personer som ivaretar samfunnskritiske funksjoner.