Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
05. november kl. 15:10

Nettsidene til Alstahaug kommune er under ombygging

Onsdag 27. november relanserer vi våre nettsider. Mens vi jobber kan det forekomme endringer i oppsettet, og du kan oppleve at du ikke finner informasjonen du leter etter på samme sted som sist.

Les mer... clear

Har du spørsmål til pågående planprosesser, eller hvordan du kan medvirke? Kontakt enhetsleder Plan Bjørn Frammarsvik, tlf: 75 07 56 14

Skjermbilde

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering

Detaljregulering for industriområde Slipen - planid 20170069

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret ovennevnte plan den 30.10.19 i sak 68/19.

Kunngjøring Skarvhammaren

Søknaden gjelder klarering av ny akvakulturlokalitet Skarvhammaren i Alstahaug kommune i Nordland, matfisk av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål. Lokaliteten omsøkes klarert for en biomasse på 3600 tonn MTB og det foreligger samtykkeerklæring for at det skal samlokaliseres med Biomar AS ved lokaliteten.

Kunngjøring Ystøya

Søknaden gjelder klarering av ny akvakulturlokalitet Ystøya i Alstahaug kommune i Nordland, for laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål. Lokaliteten omsøkes klarert for en biomasse på 3600 tonn MTB.

Slipen

Høring og offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for industriområde Slipen – Planid 20170069

Med hjemmel i Plan – og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtok kommunens faste utvalg for plansaker, den 07.06.19, sak 7/19, å legge private forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høring.  

Høringsfrist: 25.august 2019