Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Aktuelt

Kontakt med NAV og åpningstider

NAV opprettholder tjenestene med befolkningen og vil være tilgjengelige digitalt via aktivitetsplaner, telefon og epost, men må grunnet situasjonen med covid-19 holde fysisk åpent kun åpent for sosialhjelp.

Pressemelding 13.mars

Det innføres innskjerpede karantenebestemmelser i Alstahaug kommune med umiddelbar virkning. Karantenebestemmelsene gjelder for alle som har oppholdt seg i Oslo og Viken i mer enn et døgn. Gjelder med tilbakevirkende kraft til mandag 9. mars. Ordinær restaurantdrift besluttes stengt. Kun take-away er tillatt. Butikker anmodes til å innføre skjerpede hygienerutiner og tiltak for å unngå ansamling av mennesker. 

Pressemelding: Kommunen har satt krisestab

Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19. Kommunen har satt krisestab og det jobbes med lokale tiltak for å imøtekomme regjeringens påbud. Skoler og barnehager vil bli stengt. Personer som har vært på reise utenfor Norden etter 27. februar skal i karantene i fjorten dager etter hjemkomstdato. Det er forbudt for helsepersonell med pasientnært arbeid å reise utenlands. Vi fraråder hamstring. Rett til sykedager med barn vil bli utvidet. I første rekke vil kommunens innsats være rettet mot å iverksette karantenepåbud, stenging av virksomheter og opprettholdelse av tilbud til personer som ivaretar samfunnskritiske funksjoner.

Opphør av ukesberedskap brøyting og strøing

Fra og med mandag 16. mars vil brøyting og strøing kun foregå innenfor normal arbeidstid, som er fra kl. 07.00 - 15.00 alle hverdager. Det vil fortsatt være helgelberedskap til og med uke 14 (helga før påske).

Brøyting
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |