Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Aktuelt

Legetjeneste

Legetjenesten i kommunen er i hovedsak organisert gjennom fastlegeordningen. Hovedmodellen i fastlegeordningen er at fastlegen er selvstendig næringsdrivende med avtale med kommunen.

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022

Vi videreformidler med dette informasjon fra Bufdir om at tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” nå er kunngjort for 2022 og at søknadsskjemaet er publisert.

Inkludering

Planlegger du et teaterprosjekt eller ei forestilling?

Scenekunst i Nordland (SiN) er et tilbud gjennom Nordland fylkeskommune og samarbeidskommuner, hvor amatører kan søke om hjelp fra profesjonell instruktør, helt vederlagsfritt. Sceneinstruktørene arbeider med lag, foreninger, enkeltprosjekter, kor, skoler, eller andre som planlegger teaterprosjekter eller andre sceniske forestillinger.

Foto: Scenekunst i Nordland