Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Aktuelt

Kurs i bygningsvern i område for utvalgte kulturlandskap

Onsdag 20. mars arrangerte Alstahaug kommune i samarbeid med Helgeland Museums avdeling for bygningsvern et praktisk rettet kurs for eiere og håndverkere på Hestøy grendehus. Målet for dagen: lær å utføre enkel tilstandsvurdering av eldre bygninger.

mennesker som studerer et eldre bygg

Legekontoret stenger kl. 12.00 fredag 5. april

På grunn av internkurs holder legekontoret stengt fredag 5. april, fra klokken 12.00. De som trenger legetilsyn tar kontakt med legevaktformidling på telefon 116 117. Ved behov for akutt hjelp, ring 113.

Foto: Gerd Altmann - Pixabay

Påskehilsen fra ordfører og kommunedirektør

Sykehussaken og et mer åpent og tilgjengelig Rådhus. Prestegårdsjordet, nye rom på Åsen og renovering av Sandnes skole. Hør om sakene som opptar politikere og administrasjon i denne videohilsenen fra ordfører Peter Talseth og kommunedirektør Rachel Berg. Alle innbyggere og samarbeidspartnere ønskes en riktig god påske!

Peter og Rachel ønsker innbyggerne en riktig god påske

Politisk verksted

Tirsdag 12. mars gjennomførte vi politisk verksted for kommunestyret i Alstahaug. I tverrpolitiske grupper diskuterte politikerne grunnleggende spørsmål knyttet til den nye kommuneplanens samfunnsdel. Nå skal arbeidsgruppa jobbe videre med innspillene politikerne ga gjennom sine diskusjoner.

Mennesker rundt gruppebord. En mann holder en mikrofon. En dame lytter.

NIBIO skal kartlegge jorda i Alstahaug

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har det nasjonale ansvaret for stedfesting og dokumentasjon av jordsmonnets egenskaper på fulldyrka og overflatedyrka jord. I år vil NIBIO utføre jordkartlegging i Alstahaug kommune. Arbeidet vil pågå fra 22. april til 16. mai. Kartet til høyre viser hvilke arealer som berøres.

Kartutsnitt over berørte områder

Sykepleierstudenter med pilotprosjekt innen velferdsteknologi

Sykepleierstudentene har praksis i hjemmesykepleien i Alstahaug. Hjemmetjenesten hadde flere medisindispensere liggende som ikke var i bruk. Studentene valgte derfor å gjennomførte et pilotprosjekt hvor de valgte ut brukere som de mente kunne ha god nytte av medisindispenser, ga dem hver sin Karie med god opplæring og oppfølging samt evaluering etter 2 uker. 

Sykepleiestudenter fra VID Helgeland: Benedikte Horsgård, Ine-Sofi Walther, Torunn Sørøy Aakerøy og Linda Mikalsen

Tilskudd til friluftstiltak 2024

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om tilskudd fra Helgeland friluftsråd til friluftslivtiltak i egen kommune. Årets søknadsfrist er 7. april.

IMG_5901